Об Арт-группе
"Хор Турецкого"

Сообщество

Написать нам

choir-club@yandex.ru

РЕПЕРТУАР

Tum balalaika

слова: A. Elstein
музыка: народная

[Штэйт а бохэр ун эр трахт]
[Трахт ун трахт а ганцэ нахт]
[Вэмэн цу нэмэн ун ныт фаршэмэн]
[Вэмэн цу нэмэн ун ныт фаршэмэн]

Припев:
[Тум-бала, тум-балаум-балалайка.
[Тум-бала, тум-балаум-балала,
[Шпил балалайка, тум-балалайка,]
[Шпил балалайка, фрэйлэх зол зайн.]

[Мэйдл, мэйдл их вил бай дир фрэйгн]
[Вос кэн ваксн, ваксн он рэгн?]
[Вос кэн брэнэн ун ныт ойфhэрн?]
[Вос кэн бэнькэн, вэйнэн он трэрн.]

[Наришэр бохэр, вос дарфсту фрэйгн]
штэйн кэн ваксн, ваксн он рэгн,]
[Либэ кэн брэнэн, ун ныт ойфhэрн,]
hарц кэн бэнькэн, вэйнэн он трэрн.]

Назад в "Репертуар"

Hosted by uCoz